Velkommen til Filmsøk

Filmsøk er et nytt søknadsverktøy for film- og spillbransjen utviklet av de regionale filmsentrene og filminvesteringsfondene. Det finnes tolv regionale filmsenter og offentlige filminvesteringsfond i Norge. Du kan lese mer om tilbudet i din region her.


Viken filmsenter går over til nytt søknadssystem fra 01.02.2020. Fra 01.12.2019 vil det ikke lenger være mulig å sende nye utviklingssøknader – informasjon om nytt søknandssystem kommer på nettsidene www.vikenfilmsenter.no. Inntil annen informasjon foreligger, vil det være mulig å anmode saker som allerede er i Filmsøk.