Velkommen til Filmsøk

Filmsøk er et nytt søknadsverktøy for film- og spillbransjen utviklet av de regionale filmsentrene og filminvesteringsfondene. Det finnes tolv regionale filmsenter og offentlige filminvesteringsfond i Norge. Du kan lese mer om tilbudet i din region her.